Chlorine dosing to manage bacterial iron on a bore

Dùng chlorine để kiểm soát vi khuẩn sắt trong giếng khoan

Nhiều người trồng trọt gặp khó khăn do sự tích tụ cặn bẩn nâu trong hệ thống tưới do vi khuẩn sắt gây ra. Ben Funnekotter từ The Seedling Factory đã chỉ cho chúng tôi cách anh ấy kiểm soát vi khuẩn sắt trong các giếng khoan bị ô nhiễm trong một chuyến tham quan cơ sở của anh ấy. Hệ thống tự chế của anh ấy cung cấp khả năng xử lý bằng chlorine liên tục cho giếng khoan (giúp tiêu diệt vi khuẩn) bằng cách sử dụng thiết lập Venturi đơn giản bơm nước qua một bình chứa các viên nén chlorine.